• بازی - مهندسی یک رمان

بازی  (مهندسی یک رمان)

 

در رمان «بازی، مهندسی یک رمان»، از رازهای درونی گروههای مختلفی از انسانها حرف زده است.

«اصل واقعه» یکی از اولین بخش های این داستان است که پس از تمام شدن شاید خیلیها فکر کنند که واقعا اصل واقعه، محتوای همین پایانبندی است؛ هر چند که موضوع «اصل واقعه» به ظاهر از اصل واقعهای دیگر باشد.

در بخشی از قسمت «اصل واقعه» این کتاب آمده:

نویسنده در اینجا تصور میکند که بدین شکل، با این مکاشفه توانسته به ساختار و عمق یک واقعه، به لایههای زیرین یک واقعیت دست پیدا کند. اما هنوز چیزی از این کشف نگذشته بود که پیاز را کشف میکند

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

بازی - مهندسی یک رمان

  • 50,000ریال
  • 42,500ریال


پیشنهاد کتاب

سوانح - احمد غزالی

سوانح - احمد غزالی

127,500ریال 150,000ریال

زن در پیاده رو راه می رود

زن در پیاده رو راه می رود

68,000ریال 80,000ریال