• ماه نو و مرغان آواره

ماه نو و مرغان آواره

ماه نو و مرغان آواره - چاپ دوم --رابیندرانات تاگور -- ترجمه ع.پاشایی

رابیندرنات تاگور شاعر پرآوازه هندی، به زبان مادریش،بنگالی، کتابی به نام ماه نو و مرغان آواره ننوشته، بلکه از چهار کتاب کدی وکمل،تیزی ها و صافی ها،شونارتری،شیشو، و گیتی مالیه جنگی درست کرد و به انگلیسی برگرداند و اسم ماه نو و مرغان آواره یا هلال ماه روی آن گذاشت. برخی از این شعرها از زبان بچه ها گفته شده است و احساس های آنان را بیان می کند، و بعضی از زبان مادر و پدر بازگو شده است. 

ماه

نورش را

در سراسر آسمان

می پراکند

ولکه های سیاهش را برای خودش نگه می دارد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

ماه نو و مرغان آواره

  • 265,000ریال


پیشنهاد کتاب

بانوی اقیانوس

بانوی اقیانوس

680,000ریال

سنگ‌های آسمانی
پنجره ای به سمت باغ گمشده
نیایش

نیایش

200,000ریال