• چون به چشمانت می نگرم - شعر اوکراین

چون به چشمانت می نگرم(شعر اوکراین)

ادبیات اوکراین با شهرت و اعتبار شاعرانی چون اسکورودا، کوتلارفسکی، شفچینکو، فرانکو، اوکراینکا، سیموننکو، دراچ،استوس، تچینا و ساسورا و نویسندگانی چون گریگر توتونیک، واسیل استفانیک، زویا کوبیلانسکا بی شک تازگی و جذابیت فراوانی برای جهانیان دارد. هر چند سالیان دیرباز حکومت های بیگانه و استبدادی و بی اعتنایی آنان به زبان و ادبیات بومی کشور، آن را در تنگناهایی گاه جبران ناپذیر درافکنده، برخی آثار را محو و نابود کرده،جلو نشر بسیاری از آن ها را گرفته و به گونه مؤثر، سد راه گسترش و شناسایی آن ها در ساحتی جهانی شده است، اما چه در دوران تزاری و چه روزگار حکومت کمونیستی، این ادبیات به ویژه شعر شاعران اندیشمند و مردم دوست، توانسته است دیوارهای ستبر سانسور و خفقان و زندان را فرو ریزد و فریاد خویش را به گوش جهان برساند.

کتاب شعر اوکراین به معرفی یازده تن از بزرگترین و شهره ترین شاعران اوکراین از اوایل سده هجدهم میلادی تا امروز و همچنین ارائه ترجمه بهترین و شیواترین اشعار آنان به زبان فارسی می پردازد.

 

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

چون به چشمانت می نگرم - شعر اوکراین

  • 64,000ریال
  • 54,400ریال


پیشنهاد کتاب

نغمه‌های اسکندریه- شعر روس
شاعری با یک پرندۀ آبی

شاعری با یک پرندۀ آبی

327,250ریال 385,000ریال

بعد از هفتاد و سه پروانه

بعد از هفتاد و سه پروانه

255,000ریال 300,000ریال