• سمندر, ورای عشق

سمندر, ورای عشق

سمندر، ورای عشق | اوکتاویو پاز |مترجم فؤاد نظیری

اشعاری که ترجمه آن ها در این مجموعه آمده برگرفته از سه دفتر مستقل و پی در پی اوکتاویو پاز است که از سال 1958 تا 1961 منتشر شده است.

لمس

دستان من

پرده های هستی تو را می گشاید

غایت عریانی را بر تو می پوشاند

تن های تن تو را برهنه می سازند

دستان من

برای تن تو تن دیگری ابداع می کنند

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

سمندر, ورای عشق

  • 100,000ریال
  • 85,000ریال


پیشنهاد کتاب

شاعری با یک پرندۀ آبی

شاعری با یک پرندۀ آبی

327,250ریال 385,000ریال

شعر معاصر فرانسه

شعر معاصر فرانسه

276,250ریال 325,000ریال

تکلم میلاد تابناک فنا

تکلم میلاد تابناک فنا

68,000ریال 80,000ریال