• فلسفه و آیین زرتشت

فلسفه و آئین زرتشت: نقش تقدس اسطوره ها در سیاست و قدرت رهبری 

 - چاپ چهارم -- احمد عباسیان

در آغاز اساسی ترین انگیزه من برای این پژوهش روشن نمودن آئین و فلسفه زرتشت و پیشرفت های ایران در دوران باستان بود و لیکن با مطالعه و بازدید از شهرهای یونان و موزه ها، آثار باستانی و ویرانه های معابد قدیمی شهرهای باستانی در شهر آتن، معبد دلفی در شهر دلفی، معابد بسیار بزرگ المپیا در شهر المپیا و . . . راه پژوهش این کتاب را در مسیر دیگری قرار داد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

فلسفه و آیین زرتشت

  • 180,000ریال


پیشنهاد کتاب

در جستجوي زرتشت
دین مهری

دین مهری

35,000ریال

دیانت زرتشتي

دیانت زرتشتي

40,000ریال

آن گاه که زردشت سخن گفت
آموزه و آیین زردشت