• نادرشاه

نادرشاه - از دیدگاه مورخان و شرق شناسان

نادرشاه - از دیدگاه مورخان و شرق شناسان -- لارنس لاکهارت ، جیمز فریزر ، ولادیمیر مینورسکی و ...  -- تدوین و ترجمۀ صادق رضازاده شفق


نادرشاه واپسین کشورگشای بزرگ آسیایی در خراسان تولد یافت و رشد کرد و آن‌جا را همواره موطن خود می‌دانست. او که در سایة نبوغ نظامی خود ایران را ازافغان‌ها و ترک‌ها و سایر مهاجمان آزاد ساخته بود، سرانجام بر رؤیای ایام شبانی خود جامة عمل پوشاند و بر تخت کورش و شاه عباس جلوس کرد اما همچون اغلب زمامداران سلسة پیروزی‌ها به فساد اخلاق او منجر شد و ادامة حیات او و زمامداری‌اش آمیزه‌ای از قساوت و حرصی روزافزون بود که همین عاقبت به زوال حکومت او انجامید.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

نادرشاه

  • 550,000ریال


پیشنهاد کتاب

الموت

الموت

850,000ریال

ایرانیان باستان
پادشاه پارسی - داریوش یکم
کورش کبیر

کورش کبیر

550,000ریال

تاریخ مختصر ایران