• ۱۹۷۰ روز در شماره شش ژان بارت

 ۱۹۷۰ روز در شماره شش ژان بارت |حجت الله ایوبی

آن روزهایی که گرم فعالیت در فرانسه بودم و تلاش میکردم هنر و فرهنگ این کشور را در سرزمینی که مردمش هنر را میفهمند معرفی کنم، یادداشت های روزانه ای را از کارهایم بر میداشتم؛ اما هیچ وقت فکر نمی کردم که این یادداشت ها ارزش چاپ کردن داشته باشد.

یکی از نگرانی های من از چاپ این خاطرات این بود که همیشه در کتابهای خاطره نویسی، نقش نویسنده بسیار پررنگ است؛ اما من میخواستم هنر و فرهنگ ایران در این کتاب پررنگ باشد نه «حجت الله ایوبی». به همین دلیل هم وقتی متن را تایپ کردم، بارها واژه ی «من» و ضمیر متصل «م» را جست وجو و هربار تلاش کردم آنها را حتما حذف کنم.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

۱۹۷۰ روز در شماره شش ژان بارت

  • 180,000ریال
  • 153,000ریال


پیشنهاد کتاب

تماشای خورشید - گزیده مقالات شمس
برگ هایی از تاریخ تهران

برگ هایی از تاریخ تهران

85,000ریال 100,000ریال

تاریخ مختصر ایران

تاریخ مختصر ایران

29,750ریال 35,000ریال

مصلحت نامه

مصلحت نامه

408,000ریال 480,000ریال