• افسانه های ایرانی به روایت دیروز و امروز

افسانه های ایرانی به روایت دیروز و امروز

افسانه های ایرانی به روایت دیروز و امروز | شین تاکه هارا

این کتاب یکصد و بیست و یک افسانه و حکایت ایرانی به اهتمام "شین تاکه هارا" ـ محقق ژاپنی ـ گردآوری شده است. راوی هر افسانه در کتاب معرفی شده، گاه نیز تصویری از راوی به چاپ رسیده است. هدف گردآورنده این است تا شباهت های میان قصه های ژاپنی و قصه های ایرانی را پیدا نموده مشترکات آن را باز شناسد. گفتنی است برخی از قصه ها و افسانه های کتاب روایت مشابه ای است از افسانه های موجود در متون کهن فارسی. نگارنده افسانه ها کوشیده است به زبان و گویش افسانه ها که عمدتا محاوره ای است پایبند باشد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

افسانه های ایرانی به روایت دیروز و امروز

  • 250,000ریال
  • 212,500ریال


پیشنهاد کتاب

امیرحمزه صاحبقران

امیرحمزه صاحبقران

127,500ریال 150,000ریال

افسانه‌های ایرانیان

افسانه‌های ایرانیان

153,000ریال 180,000ریال

خاورنامه

خاورنامه

68,000ریال 80,000ریال

لقمان حکیم

لقمان حکیم

153,000ریال 180,000ریال

ملانصرالدين

ملانصرالدين

467,500ریال 550,000ریال

داستان هایی از هزار و یک ‌شب

داستان هایی از هزار و یک ‌شب

552,500ریال 650,000ریال

بهلول

بهلول

221,000ریال 260,000ریال

افسانه های هفتاد و دو ملت

افسانه های هفتاد و دو ملت

106,250ریال 125,000ریال

توپوزقلی میرزا

توپوزقلی میرزا

1,870,000ریال 2,200,000ریال