• افسانه های ایرانی به روایت دیروز و امروز

افسانه‌های ایرانی به روایت دیروز و امروز

 

این کتاب یكصد و بیست و یك افسانه و حكایت ایرانی به اهتمام "شین تاكه‌هارا" ـ محقق ژاپنی ـ گردآوری شده است .راوی هر افسانه در كتاب معرفی شده، گاه نیز تصویری از راوی به چاپ رسیده است .هدف گردآورنده این است تا شباهت‌های میان قصه‌های ژاپنی و قصه‌های ایرانی را پیدا نموده مشتركات آن را باز شناسد .گفتنی است برخی از قصه‌ها و افسانه‌های كتاب روایت مشابه‌ای است از افسانه‌های موجود در متون كهن فارسی .نگارنده افسانه‌ها كوشیده است به زبان و گویش افسانه‌ها كه عمدتا محاوره‌ای است پایبند باشد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

افسانه های ایرانی به روایت دیروز و امروز

  • 250,000ریال


پیشنهاد کتاب

امیرحمزه صاحبقران
افسانه‌های ایرانیان
خاورنامه

خاورنامه

80,000ریال

لقمان حکیم

لقمان حکیم

180,000ریال

ملانصرالدين

ملانصرالدين

550,000ریال

داستان‌هایی از هزارویک ‌شب
بهلول

بهلول

260,000ریال

افسانه های هفتاد و دو ملت
توپوزقلی میرزا

توپوزقلی میرزا

485,000ریال