• افسانه‌های ایرانیان

افسانه های ایرانیان

--  مترجم  امیرحسین اکبری

در این کتاب شانزده حكایت و قصه كوتاه براساس داستان‌های كهن،آمده است .نخستین قصه با عنوان "سیمرغ و آدمیزاد "درباره آدمیزادی است كه هنگامی كه خسته و تشنه در بیابان راه می‌پیماید با سیمرغ مواجه می‌گردد .سیمرغ یكی از پرهایش را به او می‌دهد و می‌گوید هر گاه این پر را آتش بزنی همان لحظه حاضر خواهم شد و آرزویت را برآورده می‌كنم .اما آرزوهای آدمیزاد آن قدر زیاد است كه نمی‌تواند در آن میان، یكی را انتخاب كند .

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

افسانه‌های ایرانیان

  • 180,000ریال


پیشنهاد کتاب

امیرحمزه صاحبقران
خاورنامه

خاورنامه

80,000ریال

لقمان حکیم

لقمان حکیم

180,000ریال

ملانصرالدين

ملانصرالدين

550,000ریال

داستان‌هایی از هزارویک ‌شب
بهلول

بهلول

260,000ریال

افسانه های هفتاد و دو ملت