• این است نیچه: تفسیری بر آثار نیچه

این است نیچه

این است نیچه: تفسیری بر آثار نیچه  --  مترجم  سعید فیروزآبادی

 

این است نیچه نگاهی متفاوت به زندگی و آثار مهم نیچه است و نویسنده با اشاره به اسطوره های یونان باستان و گوشه هایی از زندگی این فیلسوف بزرگ قرن نوزدهم اروپا می کوشدتفسیری جدید از زندگی او را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

این است نیچه: تفسیری بر آثار نیچه

  • 225,000ریال
  • 191,250ریال


پیشنهاد کتاب

آدمی با دیگران

آدمی با دیگران

527,000ریال 620,000ریال

لطفاً کتاب‌هایم را نخوان

لطفاً کتاب‌هایم را نخوان

493,000ریال 580,000ریال

نیچه

نیچه

127,500ریال 150,000ریال

ژیل دلوز

ژیل دلوز

272,000ریال 320,000ریال

کی یرکگور

کی یرکگور

182,750ریال 215,000ریال

درآمدی تصویری بر نیچه

درآمدی تصویری بر نیچه

327,250ریال 385,000ریال