• غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی

غریزۀ جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی

تعداد  صفحه 258
نوبت چاپ هشتم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

غریزۀ جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی  -- برانیسلاو مالینوفسکی --  مترجم  محسن ثلاثی


هرچـه نوشتـه‌های فرویـد را بیش‌تر خواندم، در کل به پذیرش نتایج او کم‌تر گرایش پیدا کردم، به ‌ویژه آن بخش از نظریه‌های فروید که بیش‌تر از همه داغ روانکاوی بر خـود دارند. من در مقـام انسان‌شناس، به‌ ویژه احساس می‌کنم نظریه‌های بلندپروازانة فروید در بارة مردم ابتدایی و فرضیات او در بارة بنیاد نهاد‌های انسانی و تاریخ فرهنگ، می‌باید بر پایة دانش درست از زندگی مردم ابتـدایی و همچنین جنبه‌های خـودآگاه یا ناخـودآگاه ذهن بشر استوار می‌بود. گذشته از این‌ها ازدواج گروهی، توتمیسم، پرهیز از مادرزن و جادو، هیچ یک در «ناخودآگاه» رخ نمی‌دهد. همة این‌ها وقایعی یکسره جامعه‌شناختی و فرهنگی‌اند که پرداخت نظریه‌پردازانة آن‌ها به نوعی تجربه نیاز دارد که نمی‌توان در اتاق مشاوره به دست آورد.


کتاب غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی حاصل یک تحقیق و کار میدانی است که در جامه تروبریاند گینه نو واقع در اقیانوس آرام به وسیله مالینفسکی انجام میشود. این کتاب در واقع بنوعی مقایسه دو جامعه مادر تبار (در جزایر مذکور) و پدر تبار (جامعه اروپا و امریکا) و نیز مقایسه تفاوتهای طبقات مختلف جوامع کنونی با هم و با جوامع ابتداییاست. همچنین در این کتاب به وضوح ارتباط علومی همچون روانشناسی ٬ روانکاوی ٬ انسان شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار میگیرد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی

  • 980,000ریال
  • 833,000ریال


پیشنهاد کتاب

جامعه شناسی بدن

جامعه شناسی بدن

242,250ریال 285,000ریال

عقده ادیپ

عقده ادیپ

612,000ریال 720,000ریال