• تبارهای دولت های استبدادی

تبارهای دولت های استبدادی

تبارهای دولت های استبدادی | پری آندرسون | مترجم حسن مرتضوی

تعداد صفحه۸۰۶
نوبت چاپششم
قطع کتابرقعی
نوع جلدشومیز

تبارهای دولت استبدادی که از لحاظ جزئیات تاریخی و بحث های روشن گر دربارۀ مسائل تئوریک استبداد بسیار غنی است، به نظر بیش تر مورخان برجسته از جمله اریک هابسبام ارزیابی چیره دستانه ای از تکامل دولت استبدادی در اروپای غربی و شرقی است. دولت استبدادی همواره در نظریه و تاریخ نگاری مارکسیستی موضوع مهمی بوده است چرا که در دورۀ گذار بین اواخر فئودالیسم و ظهور سرمایه داری در اروپا رخ می دهد. آندرسون نشان می دهد که دولت استبدادی در اروپای غربی با سلطنت های متمرکز، ارتش، بوروکراسی، مالیات بندی، قانون مدون، مراحل اولیۀ بازار یک دست و مرکانتلیسیم مشخص می شود. بسیاری اثر حاضر را مکمل سودمند آثار والرشتاین، برودل و مور می دانند.


به شکل گیری دولت های مطلقه در قرن شانزدهم اروپا می پردازد. اندرسن این موضوع را در تاریخ کشورهای اروپایی نظیر سوئد، فرانسه و آلمان مطرح کرده است. این اثر جلد دوم کتاب «گذار از عهد باستان به فئودالیسم» به شمار می آید. مباحث این دو کتاب به طور مستقیم در هم تنیده شده اند، چرا که هر دوی آنها در نهایت یک بحث را مطرح می کنند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

تبارهای دولت های استبدادی

  • نویسنده: پری اندرسون
  • شابک: 9789643807238
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 5,500,000ریال
  • 4,675,000ریال


This product has a minimum quantity of 30

پیشنهاد کتاب

استبداد شرقی

استبداد شرقی

2,720,000ریال 3,200,000ریال

گذار از عهد باستان به فئودالیسم

گذار از عهد باستان به فئودالیسم

1,870,000ریال 2,200,000ریال

آینده علوم سیاسی

آینده علوم سیاسی

1,870,000ریال 2,200,000ریال