• مقاله هایی درباره جامعه شناسی شناخت

مقاله هایی درباره جامعه شناسی شناخت   --  کارل مانهایم  --  مترجم فریبرز مجیدی

 

جامعه شناسی شناخت به مرکز بحث در میان جامعه شناسان و فیلسوفان تبدیل شده است. عقاید و اندیشه های مطرح شده در این مجلد جدید به احتمال زیاد در روشن ساختن مباحث مهم تا حد زیادی کمک خواهند کرد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

مقاله هایی درباره جامعه شناسی شناخت

  • 160,000ریال


پیشنهاد کتاب

جامعه شناسی استارک
دعوت به جامعه شناسی