• درآمدی بر مردم شناسی و انسان شناسی

درآمدی بر مردم شناسی و انسان شناسی   -- چاپ دوم -- ژان کوباس -- مترجم  حسین میرزائی

 

اما چرا مردم شناسی و جامعه شناسی باید به صورت اغراق آمیزی از هم جدا باشند، تا آن جا که هر کدام از این دو، در عین وام گیری بی واهمه، بسیاری از فنون، روش ها یا پنداره ها از دیگری، به راحتی آن را به سخره بگیرد؛ امروزه، خود موضوع های پژوهشی اند که در نگاه نخست، مشابه یا معادل به نظر می رسند. با وجود این، قرینگی میان این دو مجموعه رشته می تواند مورد تردید قرار بگیرد، زیرا تاریخ آن ها تفاوت هایی را نشان داده اند که مدت ها طبیعی جلوه داده شده اند.

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

درآمدی بر مردم شناسی و انسان شناسی

  • نویسنده: ژان کوباس
  • شابک: 789643806989
  • آماده ارسال: ناموجود
  • 145,000ریال
  • 123,250ریال


پیشنهاد کتاب

زندگی روزمره در ایران مدرن

زندگی روزمره در ایران مدرن

1,870,000ریال 2,200,000ریال

درباره فردیت و فرم‌های اجتماعی

درباره فردیت و فرم‌های اجتماعی

1,870,000ریال 2,200,000ریال

انسان شناسی هنر

انسان شناسی هنر

612,000ریال 720,000ریال

درآمدی تصویری برزیبایی شناسی

درآمدی تصویری برزیبایی شناسی

935,000ریال 1,100,000ریال