• درآمدی بر مردم شناسی و انسان شناسی

درآمدی بر مردم شناسی و انسان شناسی   -- چاپ دوم -- ژان کوباس -- مترجم  حسین میرزائی

 

اما چرا مردم شناسی و جامعه شناسی باید به صورت اغراق آمیزی از هم جدا باشند، تا آن جا که هر کدام از این دو، در عین وام گیری بی واهمه، بسیاری از فنون، روش ها یا پنداره ها از دیگری، به راحتی آن را به سخره بگیرد؛ امروزه، خود موضوع های پژوهشی اند که در نگاه نخست، مشابه یا معادل به نظر می رسند. با وجود این، قرینگی میان این دو مجموعه رشته می تواند مورد تردید قرار بگیرد، زیرا تاریخ آن ها تفاوت هایی را نشان داده اند که مدت ها طبیعی جلوه داده شده اند.

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

درآمدی بر مردم شناسی و انسان شناسی

  • نویسنده: ژان کوباس
  • شابک: 789643806989
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 145,000ریال


پیشنهاد کتاب