• استبداد شرقی

استبداد شرقی

کارل آوگوست ویتفوگل | مترجم محسن ثلاثی

تعداد صفحه ۸۵۵
نوبت چاپ هفتم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

در سده های شانزدهم و هفدهم که به دنبال انقلاب تجاری و صنعتی، قدرت و بازرگانی اروپا به دورترین نقاط جهان گسترش یافت، شماری از مسافران و پژوهشگران غربی، به کشف اندیشه ای نائل شدند که با اکتشاف های جغرافیایی بزرگ این دوره قابل مقایسه است. آن ها با تأمل در تمدن های خاور نزدیک و هندوچین، در همة آن ها ترکیبی از ویژگی های نهادی مهم یافتند که نه در یونان و رم باستان پیدا می شد و نه در اروپای سده های میانه و نوین. اقتصاددانان کلاسیک با سخن گفتن از نوعی جامعة «شرقی» یا «آسیایی» سرانجام مفهومی برای این کشف پیدا کردند.
آشکارترین جوهرة مشترک این جوامع شرقی، قدرت استبدادی اقتدار سیاسی آن ها بود. بی گمان، حکومت های بیدادگر در اروپا نیز پیدا شدند؛ در واقع پیدایش سامان سرمایه دارانه در اروپا با ظهور دولت های مطلقه همراه بود، اما ناظران انتقادی، حکومت مطلقة شرقی را فراگیرتر و سرکوبگرتر از نمونه های غربی شان یافتند. به نظر آن ها، استبداد «آسیایی» شدیدترین صورت قدرت تام را باز می نمود.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

استبداد شرقی

  • 3,200,000ریال
  • 2,720,000ریال


پیشنهاد کتاب

تبارهای دولت های استبدادی

تبارهای دولت های استبدادی

4,675,000ریال 5,500,000ریال

توتالیتاریسم

توتالیتاریسم

2,720,000ریال 3,200,000ریال

تفسیر فرهنگ ها

تفسیر فرهنگ ها

1,530,000ریال 1,800,000ریال

دانش محلی

دانش محلی

1,275,000ریال 1,500,000ریال