• انسان شناسی هنر

انسان شناسی هنر

انسان شناسی هنر - زیبایی ، قدرت ، اساطیر -- ناصر فکوهی


انسان شناسی هنر-اسطوره شناسی سیاسی در واقع در پی شناخت ساز و کارهای ذهنی حاکمیت سیاسی است، شناختی که نمی توان آن را در قالب های تنگ زمانی و مکانی محدود کرد. اسطوره های سیاسی، از دیدگاه انسان شناسی، تداومی منطقی در سراسر تاریخ انسانی دارند. تداومی که ظهور و تحول اشکال هنری و فناورانه و اساطیری را بع صورتی دائم با اشکال زیستی از یک سو و با اشکال سیاسی از سوی دیگر پیوند می دهد. بنابراین آنچه در این مجموعه عرضه می شود، نگاه هایی است مستقل، از زوایای مختلف بر پدیده ای واحد؛ پیوندی پویا و پیچیده میان هنر، اسطوره و قدرت.
 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

انسان شناسی هنر

  • نویسنده: ناصر فکوهی
  • شابک: 9789643807528
  • آماده ارسال: ناموجود
  • 720,000ریال


پیشنهاد کتاب

نظریه فیلم عامه پسند
وهم و واقعیت

وهم و واقعیت

110,000ریال

مطالعاتی درباره فاوست
زن ها ، شیرها ، روباه ها...
در تاروپود فرهنگ ها و موقعیت ما