• جامعه شناسی کودکی

جامعه شناسی کودکی  -- ترجمه  علیرضا کرمانی، مسعود رجبی اردشیری

 

کارهای نظری و تجربی جدید و مهمی به وسیله تعدادی از صاحبنظران که به استقلال مفهومی کودکان و کودکی در حوزه مطالعات اجتماعی اعتقاد دارند، انجام شده است. در این آثار به کودکان به عنوان واحدها و مقوله های اساسی مطالعه توجه شده است و کودکان و کودکی به محور تبدیل شده اند.

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

جامعه شناسی کودکی

  • 320,000ریال


پیشنهاد کتاب

جامعه شناسی استارک
جامعه‌شناسی دوران کودکی
درآمدی بر مطالعات کودکی