• غربت

غربت

غربت  -- گراتزیا دلددا --  مترجم بهمن فرزانه

رجینا دختر باشخصیت و باکلاس روستایی است که با آنتونیو جوان زیبا و اهل طبقه متوسط رم ازدواج می کند . رجینا بسیار مشتاق دیدن رم است اما در رم با توجه به خانواده معمولی و عامی آنتونیو و همچنین درآمد متوسط وی بسیار سرخورده و ناراحت می شود و احساس می کند زندگی مانند قفسی او را در برگرفته پس تصمیم می گیرد آنتونیو را ترک کند و ...

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

غربت

  • 890,000ریال


پیشنهاد کتاب

آنالنا

آنالنا

820,000ریال

پاسکا، دختر اهل نوئورو
کوزیما یا تقریبا گراتزیا
گنج

گنج

1,100,000ریال

کبوترها و بازها

کبوترها و بازها

1,100,000ریال

در لب پرتگاه

در لب پرتگاه

1,100,000ریال