• راز جنگل پير

راز جنگل پير

راز جنگل پير   -- چاپ چهارم  --  دینو بوتزاتی  --  مترجم بهمن فرزانه


سرهنگ سباستیانو  پروکولو  وارث حدودی نیمی از ارثیه دایی اش می شود که در حقیقت یک جنگل قدیمی و پیر است ولی هم این جنگل و هم خود سرهنگ عناصر سحرآمیز زیادی را همراه خویشتن دارد . در حقیقت در هر یک از درخت های جنگل یک جن لانه دارد که در طول داستان و در اثر معامله ای تا حدودی تحت اختیار سرهنگ در می آیند . بادی به نام ماتئو هست که گوش به فرمان سرهنگ است.

دینو بوتزاتی ، نویسنده نامدار ایتالیایی ، در 1906 متولد شد و شصت و شش سال زندگی کرد

خلق جهانی خیالی ، اما جدایی ناپذیر با واقعیتی که در آن زیست می کنیم ؛ زبان ساده ، اما دقیق و جریان داشتن ماجراها در فضایی سیال ، از برجسته ترین ویژگی های آثار اوست.

راز جنگل پیر از مهم ترین آثار دینو بوتزاتی است

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

راز جنگل پير

  • 250,000ریال
  • 212,500ریال


پیشنهاد کتاب

در جمع زنان

در جمع زنان

493,000ریال 580,000ریال

گاوان و آدمیان

گاوان و آدمیان

697,000ریال 820,000ریال