• هوشنگ گلشیری

هوشنگ گلشیری

هوشنگ گلشیری -- گفتگو: مریم طاهری مجد

تعداد  صفحه 436
نوبت چاپ اول
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

مسئله این است که صبح که بلند می‌شوی، در تمام هستی‌ات باید نویسنده باشی و سیاسی باشی به ‌معنی دقیق کلمه! سیاسی بودن ساده‌ترینش این است که مردم، همهٔ مردمِ جهان، حق دارند. با آرمان‌هایی که گفتم. همهٔ مردمِ جهان باید امکانات مساوی داشته باشند. این در تمام حرکاتِ تو باید باشد. هر کدامش که خـلاف ایـن حـرکت بـود، در حقیـقـت لطمـه‌ زده بــه کارت. مـن نمی‌توانم به تو دروغ بگویم، بعد بنشینم داستانِ خوب بنویسم. این را جای دیگر هم گفته‌ام: تو گوش زنم بزنم. مثلاً بروم ددر و بعد برگردم به‌ زنم بگویم تو را دوست دارم. من این مسخره‌بازی‌ها را نمی‌توانم قبول کنم. و نه ‌این‌که مثلاً من گناه نکنم. می‌بینی؟ یا مثلاً توبه نکنم. یعنی چنین چیزی نیست. ولی می‌گویم که هر آدمی باید یگانه بشود با خودش. و نویسنده بیش‌تر! چون می‌خواهد فرم بدهد. برای من خیلی مهم است مسئله! با دستِ آلوده نمی‌شود کاری کرد. اگر هم دستش آلوده باشد، باید آلودگی را بگوید. بگوید دیگر!

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

هوشنگ گلشیری

  • 1,480,000ریال


پیشنهاد کتاب

لیلی گلستان

لیلی گلستان

280,000ریال

محمد علی سپانلو
گفتگو با ایران درودی