• حیات کلانشهر و حیات بدن

حیات کلانشهر و حیات بدن

حیات کلانشهر و حیات بدن -- حجت اله رحیمی 

تعداد  صفحه 248
نوبت چاپ اول
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

در دیالکتیک بدن و کلانشهر، کلانشهر و ماشین‌های آن تمامیت خود را به بدنی منتقل می کنند که هرگز به دنبال تمامیت نبوده است، بلکه پیوسته در طلب فقدان، شدن، گشودگی به روی جهان و رهایی است. اگر  به عمیق‌ترین لایه‌های زندگی خود رجوع کنیم، خواهیم دید چیزی که ما می‌خواهیـم و آرزو می‌کنیم، گشــودگی به روی جهـان بـه جـای فروبستگی نسبت به آن، شدن پیوسته به جای سکون، و شور و هیجان به جای کرختی و افسردگی در حیات است. نه تمامیت، نه کلیت، نه سلطه و نه توقیف جریان زندگی، هیچ‌کدام با حیات بدن مناسبتی ندارند. مسئلۀ اساسی حیات بدن در کلانشهر  این نیست که کلانشهر تمامیتی را عرضه می‌کند که مطلوب بدن ساکن در کلانشهر نیست، بلکه ایـن است که بـدن اسـاسـاً طالـب تمـامیـت نیسـت، زیــرا دچار فقدان، و خواهان آن است که این فقدان در حالت اصلی‌اش باقی بماند. تمامیت چیزی نیست که بدن را به سبب فقدانش سرزنش کنیم، زیرا تمامیت هرگز جزو ذات بدن نبوده است. همین فقدان منبع گشودگی، حرکت و شدن پیوستۀ بدن است؛ حرکتی که هر گونه تمامیتی، از جمله تمامیت کلانشهر، مانع آن است. 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

حیات کلانشهر و حیات بدن

  • 680,000ریال
  • 578,000ریال


پیشنهاد کتاب

جامعه مصرفی

جامعه مصرفی

1,275,000ریال 1,500,000ریال

امپریالیسم نوین

امپریالیسم نوین

1,020,000ریال 1,200,000ریال

شفافیت شیطانی

شفافیت شیطانی

697,000ریال 820,000ریال

فضاهای نولیبرال سازی

فضاهای نولیبرال سازی

748,000ریال 880,000ریال