• آئیل

آئیل

آئیل |بابک روشنی نژاد

دارم یک نفس می دوم. تاریک است. طول دالان قدیمی را طی می کنم و وارد حیاط می شوم. حالا لحظه ای می ایستم و بالا را نگاه می کنم. شعله های آتش را می بینم که دارند از هر سو زبانه می کشند. صدای قیل و قال آدم ها از هر طرف به گوش می رسد، که همچون تکاپوی بی حاصل آنها، چیزی نافهمیدنی ست. خانه دارد می سوزد. و من گویی ناگاه به دوزخی افکنده شده ام.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آئیل

  • 44,000ریال
  • 37,400ریال


پیشنهاد کتاب

راویان روایت تو

راویان روایت تو

127,500ریال 150,000ریال

رویین

رویین

21,250ریال 25,000ریال

هنر مکانیسم پنهان

هنر مکانیسم پنهان

46,750ریال 55,000ریال

هفتاوردها:در انتهای جهان درختی هست