• رتروتوپیا

رتروتوپیا

رتروتوپیا -- زیگمونت باومن -- ترجمۀ بهروز گرانپایه

تعداد  صفحه 206
نوبت چاپ دوم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

 

«رتروتوپیا» به معنای بازگشت به یوتوپیاست. آن را بازگشت به آرمانشهر یا بازگشت به آینده هم می‌توان گفت. رتروتوپیا فراخوانی به نوعی بازاندیشی نو، ژرف و نقادانۀ شرایط موجود جامعۀ جهانی و وضعیت مدرن انسان امروز است؛ جامعه‌ای که وعدۀ پیشرفت، رفاه، آزادی، رستگاری و برپایی بهشت بر روی زمین را شنیده بود، اما با جهنمی از خشونت، قبیله‌گرایی، نابرابری، تنهایی و ازخودبیزاری روبرو شد. رتروتوپیا هشداری برای توقف در مسیری است که بی‌محابا به سوی فساد و تباهی می‌رود و بازگشت به گذشته‌ای که عینیت نیافت اما همیشه در قالب آرمان‌ها و ارزش‌ها یا چارچوبی نظری، الهام‌بخش و امیدوارکننده بوده‌ است. مانند روح یوتوپیا، محرک رتروتوپیا نیز از امید به صلح و آشتی ریشه می‌‌گیرد. رتروتوپیای زیگمونت باومن، برای دستیابی به «جامعه‌ای آزادتر، برابرتر، دموکراتیک‌تر و زیست‌پذیرتر» همگان را به برخاستن و تلاش فرامی‌خواند. او کتاب را با این جمله به پایان می‌برد: «ما ــ ساکنان زمین‌ ــ با یکی از این دو موقعیت روبرو خواهیم بود: یا دست‌های به‌هم پیوسته یا گورهای مشترک.»


نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

رتروتوپیا

  • 520,000ریال


پیشنهاد کتاب

فضاهای نولیبرال سازی