• آخرین سفر جوجه اردک زشت

آخرین سفر جوجه اردک زشت

آخرین سفر جوجه اردک زشت | استیگ دالاگر | ترجمۀ شقایق قندهاری


تعداد صفحه ۵۳۸
نوبت چاپ دوم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

هانس کریستین آندرسن در بستر مرگ است. مورفین مغز او را میان رویا و توهم به نوسان درآورده و یک عمر نادیده گرفته شدن از سوی هموطنانش، آن هم زمانی که خود به خوبی بر اهمیت آنچه می کرده آگاه بوده، چون خوره بر جانش افتاده و او را مطرود و منزوی ساخته است.

آندرسنی که در سفرهای متعدد و فراوانش با بی پروایی و تیزبینی زیبایی های شهرهای مختلف جهان را در کنار پلیدی هایشان دیده و تا مغز استخوان رنج ها و لذت های زندگی در آن شهرها را چشیده اینک بر درگاه مرگ از آستانه زمان و واقعیت گذشته است و قصه هایی که ساخته با قصه زندگی خودش در هم پیچیده و یکی شده اند.


استیگ دالاگر این همه را دستمایه رمان پیشِ رویمان ساخته و خوانندگان را به سفری در ذهن، بدن، روح و آثار یکی از بزرگ ترین چهره های ادبیات جهان می برد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آخرین سفر جوجه اردک زشت

  • 870,000ریال
  • 739,500ریال


پیشنهاد کتاب

ابر ابله

ابر ابله

327,250ریال 385,000ریال

داپلر

داپلر

127,500ریال 150,000ریال

روزهای رخوت

روزهای رخوت

191,250ریال 225,000ریال

کرت پول پارو می کند

کرت پول پارو می کند

127,500ریال 150,000ریال