• آموزش خود مراقبتی

آموزش خود مراقبتی

روشی برای پیشگیری از سوء استفاده از کودکان و جلوگیری از آزار جنسی آن ها

آموزش خودمراقبتی - روشی برای پیشگیری از سوء استفاده از کودکان و جلوگیری از آزار جنسی آن ها - سخنی با مادران، پدران، معلمان و مربیان | دکتر الهه خوشنویس، شیما ستاری

موضوع سوءاستفاده از کودکان و آزار جنسی آنها دغدغه اغلب والدین و یکی از نگرانی های جدی آن هاست، در این کتاب برآنیم تا اطلاعاتی را درباره آموزش خود مراقبتی و نقش آن در پیشگیری از سوءاستفاده جنسی در اختیار والدین و مربیان قرار دهیم تا بتوانند با بهره گیری از آنها کودکان را از موضوع مهم خود مراقبتی به بهترین شکل آگاه و از آنها حمایت کنند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آموزش خود مراقبتی

  • 135,000ریال
  • 114,750ریال