• به حرف ما اعتماد نکنید

به حرف ما اعتماد نکنید

 

كتاب حاضر، برگزیده‌ی کلیاتی است درباره  برنامه‌ تبلیغات شفاهی. اعم از تحقیقات انجام یافته، برنامه‌های عملی و سمینارهایی در این خصوص كه مباحثی از این دست را شامل می‌شود: شیوه‌ شفاهی در برابر تبلیغات سنتی و روابط عمومی، علت نتیجه‌بخش بودن تبلیغات شفاهی، برنامه‌ی شفاهی معكوس، ارزیابی تبلیغات شفاهی، انگیزه‌های اصلی برای تبلیغات شفاهی، برنامه‌های شفاهی جعلی، چگونگی ساخت برنامه‌های شفاهی و فنون تبلیغات شفاهی.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

به حرف ما اعتماد نکنید

  • نویسنده: گادفری هریس
  • شابک: 9789643801047
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 45,000ریال