• افسانه‌های ایرانیان

افسانه های ایرانیان

افسانه های ایرانیان | آرتور امانوئل کریستین سن| مترجم امیرحسین اکبری

در این کتاب شانزده حكایت و قصه كوتاه براساس داستان های كهن،آمده است. نخستین قصه با عنوان «سیمرغ و آدمیزاد» درباره آدمیزادی است كه هنگامی كه خسته و تشنه در بیابان راه می پیماید با سیمرغ مواجه می گردد. سیمرغ یكی از پرهایش را به او می دهد و می گوید هر گاه این پر را آتش بزنی همان لحظه حاضر خواهم شد و آرزویت را برآورده می كنم. اما آرزوهای آدمیزاد آن قدر زیاد است كه نمی تواند در آن میان، یكی را انتخاب كند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

افسانه‌های ایرانیان

  • 180,000ریال
  • 153,000ریال


پیشنهاد کتاب

امیرحمزه صاحبقران

امیرحمزه صاحبقران

127,500ریال 150,000ریال

خاورنامه

خاورنامه

68,000ریال 80,000ریال

لقمان حکیم

لقمان حکیم

153,000ریال 180,000ریال

ملانصرالدين

ملانصرالدين

467,500ریال 550,000ریال

افسانه های ایرانی به روایت دیروز و امروز
داستان هایی از هزار و یک ‌شب

داستان هایی از هزار و یک ‌شب

552,500ریال 650,000ریال

بهلول

بهلول

221,000ریال 260,000ریال

افسانه های هفتاد و دو ملت

افسانه های هفتاد و دو ملت

106,250ریال 125,000ریال

پیوندهای ایرانی و اسلامی اسطوره پارزیفال