• برای قرن بیست‌ویکم

برای قرن بیست‌ویکم

برای قرن بیست‌ویکم -- آرنلد توینبی و دایساکوایکدا -- ترجمۀ فریبرز مجیدی

تعداد  صفحه 460
نوبت چاپ چهارم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

موضوعات مورد بحث در این کتاب بسیار متنوع است. برخی از آن‌ها در زمان حال اهمیت ویژه‌ای دارد و برخی دیگر دارای اهمیتی جاودانه است. دایساکو ایکِدا اهل آسیای شرقی‌ است و آرنلد توینبی فردی غربی است. در واپسین فصل تاریخ بشر، غرب همواره پیشگام بوده و نقشی غالب ایفا کرده است. در کتاب حاضر، توینبی با اتکا به دلایلی پیش‌بینی می‌کند که در آینده شاید آسیای شرقی زمام رهبری را از غرب بگیرد. او به طور کلی بدبین‌تر از ایکدا است، زیرا باور دارد  انسان برای ایجاد آن تغییرات شگرف در نگرش، هدف و رفتار ناگزیر خواهد بود بهای گزافی بپردازد. آیا بدبینی توینبی صرفاً ناشی از سالخوردگی اوست یا به این دلیل است که او به عنوان انسانی غربی تا حدی در این عقیدة اشپنگلر سهیم است که ما در قرن بیستم «زوال غرب» را شاهدیم. به‌ رغم تفاوت میان پیشینة دینی و فرهنگی توینبی و ایکدا، توافق دیدگاه‌ها و اهدافشان تا حد زیادی در این گفتگو‌ها آشکار است. هر دو معتقدند دین محرک اصلی زندگی آدمی است و هر دو باور دارند واقعیـت غایی انسـان یک شخصیـت خداگـونة شبه‌انسانی‌ نیست...

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

برای قرن بیست‌ویکم

  • 1,100,000ریال


پیشنهاد کتاب

انقلاب در قرن بیست و یکم