• مطالعاتی درباره فاوست

مطالعاتی درباره فاوست

مطالعاتی درباره فاوست --  گئورگ لوکاچ -- مترجم  امید مهرگان


کتاب مطالعاتی درباره فاوست در بر گیرنده مجموعه‌ای از مقالات لوکاچ است که در دهه 1930 نوشته شده‌اند، و به واقع در حکم بررسی نظری و تاریخیِ گرایش‌های ادبیِ نیمه اول قرن نوزدهم و برخی از چهره‌های برجسته آن در آلمان، کسانی چون شیلر، هولدرلین و دیگران، است. البته یکی از چهره‌های کانونیِ این کتاب هگل و کل سنت ایدئالیسم آلمانی بعد از کانت است. در واقع کتاب، همان طور که از نامش پیداست، می‌کوشد فرهنگ مدرن فلسفی و هنریِ آلمان را عمدتاً به میانجیگری  گوته بررسی کند، و درست به همین دلیل در بسیاری موارد، از خود گوته فراتر می‌رود و به بسط ایده‌هایی در باره کل سنت روشنفکری و ادبی آلمانِ قرن نوزدهم می‌پردازد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

مطالعاتی درباره فاوست

  • 265,000ریال


پیشنهاد کتاب

انسان شناسی هنر
تزهای بلوم

تزهای بلوم

580,000ریال

گفتگوهایی با گئورگ لوکاچ
رمان تاریخی

رمان تاریخی

250,000ریال