• ذن و هنر آشپزی تنزو

ذن و هنر آشپزی تنزو

ذن و هنر آشپزی تنزو -- احسان عباسلو


آورنده باش و نه بَرنده
سازنده باش و نه سوزنده
بگذار نگاه به دستانت از امید آوردن باشد،
نه از هراسِ بردن.

ابر  باش که رحمت آوری
اما زحمت کسی نباش
درخت باش که بار آوری
اما باری بر دوش کسی نباش.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

ذن و هنر آشپزی تنزو

  • 400,000ریال
  • 340,000ریال


پیشنهاد کتاب

الینار

الینار

153,000ریال 180,000ریال

ذن، هنر ساده زیستن

ذن، هنر ساده زیستن

748,000ریال 880,000ریال

سفر ایکیگای

سفر ایکیگای

93,500ریال 110,000ریال