• آموزه و آیین زردشت

آموزه و آیین زردشت

آموزه و آیین زردشت - سه گفتار در گاهان پژوهی | ایلیا گرشویچ | ترجمه منیژه اذکایی ، جواد دانش آرا

زمان و زادگاه تاریخی زردشت همواره از مسائل بنیادی گاهان پژوهی و اوستا شناسی بوده است . تاریخ سنتی زردشت فرضیه ای چالش انگیز است که موافق و مخالف را ناگزیر به سلسه ای از مباحثات می اندازد. در این کتاب ، ایلیا گرشویچ در مقام یکی از مدافعان تاریخی سنتی ، همه جوانب موضوع را بر می رسد . گرشویچ محققی است جامع الاطراف و موشکاف که عرصه های تاریخ ، گاهشماری ، جاینام شناسی ، جغرافیای باستان ، فقه اللغه و زبان شناسی تاریخی و دین ایرانی را در می نوردد و اساس استدلال حریفان را نقد می کند .

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

آموزه و آیین زردشت

  • 215,000ریال
  • 182,750ریال


پیشنهاد کتاب

فلسفه و آیین زرتشت

فلسفه و آیین زرتشت

153,000ریال 180,000ریال

در جستجوي زرتشت

در جستجوي زرتشت

59,500ریال 70,000ریال

دین مهری

دین مهری

29,750ریال 35,000ریال

دیانت زرتشتي

دیانت زرتشتي

34,000ریال 40,000ریال

گسترش یک آیین ایرانی در اروپا