• منتخب حکمت های جاویدان

منتخب حکمت های جاویدان

منتخب حکمت های جاویدان علی بن ابی طالب(ع) | ترجمه رضا مرندی

تعداد صفحه۸۸
نوبت چاپسوم
قطع کتابپالتویی
نوع جلدکالینگور

کسانی که از انوار حکمت روشنی و پرتوی نمی گیرند و با آتش زنه دانش فروزان و درخشان، شعله ای نمی افروزند، مانند چهارپایان چرنده یا صخره ها و سنگ های سرسخت هستند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

منتخب حکمت های جاویدان

  • 1,200,000ریال
  • 1,020,000ریال


پیشنهاد کتاب

انسان شادکام

انسان شادکام

1,360,000ریال 1,600,000ریال

منتخب مکالمات کنفوسیوس

منتخب مکالمات کنفوسیوس

1,530,000ریال 1,800,000ریال

آدمی با دیگران

آدمی با دیگران

1,360,000ریال 1,600,000ریال

گزینه گفتارهای گاندی

گزینه گفتارهای گاندی

1,360,000ریال 1,600,000ریال

پیامبر

پیامبر

1,275,000ریال 1,500,000ریال

راه جلیل- گزین گویه های بودا

راه جلیل- گزین گویه های بودا

1,360,000ریال 1,600,000ریال

سرود رستگاری

سرود رستگاری

1,360,000ریال 1,600,000ریال