• گسترش یک آیین ایرانی در اروپا

گسترش یک آیین ایرانی در اروپا -- المار شورتهایم  --  مترجم  نادرقلی درخشانی

 

كتاب «گسترش يك آيين ايراني در اروپا» بيش از هر چيز ديگر به عنصر مهر در اديان آسماني نظر دارد و آن را به عنوان يك بخش از عطوفت خداوند معرفي ميكند، شورتهايم در اين كتاب با گنجاندن فصولي در اثبات نظريه نفوذ مذهب در آيين مهر، به شكلي ملموس اين نظريه را به اثبات ميرساند.

نویسنده در این کتاب در روایتی روایی ـ تاریخی ـ داستانی به معرفی جشنها و آیینهای ملی و باستانی ایران زمین پرداخته و مبدأ و پیدایش و آیین و مراسم اجرا شده در هر یک از آنها را بررسی کرده است. «جشن مهرگان»، «جشن سده»، «جشن پنجه»، «جشن آبریزگان»، «جشن خزان» و... از جشنهای معرفی شده در کتاب هستند. شایان ذکر است در پایان نیز نامهای ویژه روزهای ماه به زبانهای اوستایی و پهلوی، به همراه معنای فارسی و اوستایی واژه در جدولی مجزا ارائه شده است."

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

گسترش یک آیین ایرانی در اروپا

  • 50,000ریال
  • 42,500ریال


پیشنهاد کتاب

فلسفه و آیین زرتشت

فلسفه و آیین زرتشت

153,000ریال 180,000ریال

دین مهری

دین مهری

29,750ریال 35,000ریال

دیانت زرتشتي

دیانت زرتشتي

34,000ریال 40,000ریال

آن گاه که زردشت سخن گفت

آن گاه که زردشت سخن گفت

85,000ریال 100,000ریال

آموزه و آیین زردشت

آموزه و آیین زردشت

182,750ریال 215,000ریال