• دیانت زرتشتي

دیانت زرتشتی 

  --  چاپ دوم -- کای بار، آسموسن، مری بویس  --  مترجم فریدون وهمن

ديانت زرتشتي از اديان كهن ايراني است كه دراين سرزمين به وجود آمده، نشو و نما پيدا كرده، قرن هاي متمادي ميليون ها نفر را تحت نفوذ عوامل روحاني و مباني و تعاليم خاص خود داشته، در طول تاريخ نشيب و فرازها يافته، و سرانجام با غلبه اسلام بر ايران از شوكت و نفوذ افتاده است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

دیانت زرتشتي

  • 40,000ریال
  • 34,000ریال


پیشنهاد کتاب

فلسفه و آیین زرتشت

فلسفه و آیین زرتشت

153,000ریال 180,000ریال

در جستجوي زرتشت

در جستجوي زرتشت

59,500ریال 70,000ریال

دین مهری

دین مهری

29,750ریال 35,000ریال

گسترش یک آیین ایرانی در اروپا
آن گاه که زردشت سخن گفت

آن گاه که زردشت سخن گفت

85,000ریال 100,000ریال

آموزه و آیین زردشت

آموزه و آیین زردشت

182,750ریال 215,000ریال