• حضور پيدا و پنهان زن در متون صوفيه

حضور پیدا و پنهان زن در متون صوفیه

حضور پیدا و پنهان زن در متون صوفیه -- زهرا طاهری

این کتاب پژوهشی جامع برای معرفی فعالیت زنان در حوزۀ عرفان اسلامی ـ ایرانی در چارچوب فرهنگی ـ تاریخی سرزمین ایران است و ایدۀ اصلی نگارش آن یافتن و پردهبرداری از هویت، تفکر و زندگی زنانی است که به نوعی با تعالیم صوفیه در ارتباط بودهاند. زنانی که در سراسر قلمرو فرهنگی ایران از مشربی به نام عرفان خراسان همپای بزرگانی مانند مولانا سیراب گشتهاند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

حضور پيدا و پنهان زن در متون صوفيه

  • نویسنده: زهرا طاهری
  • شابک: 9789643804626
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 350,000ریال


پیشنهاد کتاب

سیر تاریخی طریقه بکتاشیه
سکوت کهن آینه ها
دامن به خاک می کشد ماه