• داستان پیامبران:گزیده و ترجمۀ تفسیر طبری

داستان پیامبران:گزیده و ترجمۀ تفسیر طبری  -- چاپ دوم -- محمدبن جریر طبری آملی

 

كتاب حاضر از مجموعه "داستان پیامبران " گزیده‌ای است از ترجمه تفسیر طبری ـ براساس تصحیح حبیب یغمایی ـ كه با شرح كوتاهی درباره ترجمه تفسیر طبری، مولف آن، نیز چند ویژگی قصه‌های قرآن آغاز می‌شود .هفت قصه كتاب عبارت‌اند از : قصه حضرت آدم (ع) آفریده خدا، قصه حضرت ابراهیم (ع) پسر آزر، قصه حضرت یوسف (ع) پسر یعقوب، قصه حضرت موسی (ع) پسر عمران، قصه حضرت سلیمان(ع) پسر داوود، قصه حضرت عیسی (ع) پسر مریم، و قصه حضرت محمد (ص) پسر عبدالله ."

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

داستان پیامبران:گزیده و ترجمۀ تفسیر طبری

  • 65,000ریال
  • 55,250ریال


پیشنهاد کتاب

بر مركب باد

بر مركب باد

161,500ریال 190,000ریال