• فلسفه و آیین زرتشت

فلسفه و آئین زرتشت: نقش تقدس اسطوره ها در سیاست و قدرت رهبری 

 - چاپ چهارم -- احمد عباسیان

در آغاز اساسی ترین انگیزه من برای این پژوهش روشن نمودن آئین و فلسفه زرتشت و پیشرفت های ایران در دوران باستان بود و لیکن با مطالعه و بازدید از شهرهای یونان و موزه ها، آثار باستانی و ویرانه های معابد قدیمی شهرهای باستانی در شهر آتن، معبد دلفی در شهر دلفی، معابد بسیار بزرگ المپیا در شهر المپیا و . . . راه پژوهش این کتاب را در مسیر دیگری قرار داد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

فلسفه و آیین زرتشت

  • 180,000ریال
  • 153,000ریال


پیشنهاد کتاب

در جستجوي زرتشت

در جستجوي زرتشت

59,500ریال 70,000ریال

دین مهری

دین مهری

29,750ریال 35,000ریال

دیانت زرتشتي

دیانت زرتشتي

34,000ریال 40,000ریال

گسترش یک آیین ایرانی در اروپا
آن گاه که زردشت سخن گفت

آن گاه که زردشت سخن گفت

2,380,000ریال 2,800,000ریال

آموزه و آیین زردشت

آموزه و آیین زردشت

182,750ریال 215,000ریال