• سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی -- گفتگو محمد هاشم اکبریانی -- دبیر مجموعه محمد هاشم اکبریانی


این کتاب حاصل پنج گفت‌وگو با این شاعر فقید است که کار انجام آن‌ها از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به طول انجامیده است. به دلیل کهولت سن و بیماری خانم بهبهانی ما تنها توانستیم پنج جلسه گفت‌وگو با ایشان داشته باشیم. کتاب بیش‌تر به دنبال ارائه گزارشی از زندگی خصوصی ، ادبی ، اجتماعی و سیاسی سیمین بهبهانی از بدو تولد تا سال ۸۵ است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

سیمین بهبهانی

  • 185,000ریال


پیشنهاد کتاب

جواد مجابی

جواد مجابی

190,000ریال

عبدالعلي دستغيب
عمران صلاحی

عمران صلاحی

40,000ریال

لیلی گلستان

لیلی گلستان

280,000ریال

شمس لنگرودی

شمس لنگرودی

50,000ریال

ضیاء موحد

ضیاء موحد

175,000ریال

محمد علی سپانلو
مهدی غبرائی

مهدی غبرائی

210,000ریال

عذاب ابدی

عذاب ابدی

120,000ریال

صمد بهرنگی

صمد بهرنگی

280,000ریال

غریبانه می میرد