• سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست

سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست

سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست  -- ویلکومب واشبرن -- مترجم هنگامه قاضیانی


امروز از فراز قله ژیری به گذشته های دور نظر می افکنم در بستر گذشته هنوز کودکان و زنانی می بینم که قتل عام شده در ته دره های پیچ پیچ، دراز به دراز افتاده اند، چیز دیگری نیز هست: 

رویای یک ملت   

اتحاد خرد شده

و این که دیگر هسته ای وجود ندارد

و آن درخت مقدس حقیقت خشک شده است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

سرزمین مرد سرخپوست قانون مرد سفیدپوست

  • 320,000ریال


پیشنهاد کتاب

سیاهپوست بودن

سیاهپوست بودن

120,000ریال