• ایرانیان باستان

ایرانیان باستان  (چاپ دوم 1396) --   مترجم  مانی صالحی علامه

 

پارسیان یا ایرانیان یکی از عالی ترین تمدن های توسعه یافته در دنیای باستان بودند.تاثیر آنان که از اقوام هند و اروپایی بودند بر تمدن های غربی اروپایینه تنها در ارتباط با شباهت و قرابت زبانی پیداستبلکه در ارتباط با فرهنگ، جامعه و حتی دین مسیحیت هم به خوبی آشکار است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

ایرانیان باستان

  • 280,000ریال


پیشنهاد کتاب

نادرشاه

نادرشاه

550,000ریال

پادشاه پارسی - داریوش یکم
کورش کبیر

کورش کبیر

550,000ریال

تاریخ مختصر ایران
تبیین جغرافیایی ارمنستان