• تبیین جغرافیایی ارمنستان

تبیین جغرافیایی ارمنستان - بر اساس منابع اسلامی

تبیین جغرافیایی ارمنستان - بر اساس منابع اسلامی -- کارن خانلری


هدف از نگارش ‌این کتاب، پرداختن به منابع جغرافیا و تاریخ اسلامی‌(اعم از دانشمندان ایرانی، عرب و عثمانی) در مقولۀ ارمنستان است که یک بازۀ زمانی هزارویکصدساله از قرن نهم تا بیستم میلادی را در بر می‌گیرد.‌ این موضوع با توجه به ‌این‌که تاریخ‌نگاری رسمی‌‌ ترکیه و آذربایجان موجودیت ارمنستان در سرحدات کنونی جمهوری ‌ترکیه و نیز قراباغ را شدیداً نقض کرده است و نظریه‌های کاملاً نادرستی از جمله «اصرار بر ریشه‌های ‌ترکی ‌امپراتوری اورارتو»، «غیربومی ‌بودن ملت ارمنی در ارمنستان غربی»، «مهاجرت ارمنیان از اروپا به آناتولی در هزارهٔ اخیر» را به پیش می‌کشد، کاوش در بارهٔ مقولۀ ارمنستان در منابع جغرافیا و تاریخ اسلامی می‌تواند غیرعلمی ‌بودن‌ این نظریه‌های ساختگی تاریخ‌نگاری رسمی‌‌ ترکیه و آذربایجان در راستای توجیه ‌اشغال سرزمین ارمنستان را نشان دهد

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

تبیین جغرافیایی ارمنستان

  • 325,000ریال


پیشنهاد کتاب

ایرانیان باستان
تاریخ استان مرکزی