• تاریخ استان مرکزی

تاریخ استان مرکزی

تاریخ استان مرکزی-محمد جواد مرادی نیا

استان مرکزی به شهادت اسناد و مدارک تاریخی یکی از زیستگاه های کهن بشر است و هزاران سال است که رودخانه پر جنب و جوش زندگی در آن جاری است.

تیمره-خمین امروزی- خورهه-در نزدیکی دلیجان و محلات- ، ساوه، فراهان ، آستانه و ... مناطقی از این استانند که نشانه های حیات و تمدن در آن ها سابقه ای بس دراز دارد.

علاوه بر این، بخش هایی از استان مرکزی رخدادهایی خطیر و بس بزرگ را در طول سده ها تجربه کرده است که اوراق تاریخ ایران نتوانسته آن ها را نادیده بگیرد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

تاریخ استان مرکزی

  • 500,000ریال


پیشنهاد کتاب

برگ هایی از تاریخ تهران
تاریخ مختصر ایران
تبیین جغرافیایی ارمنستان