• سهراب سپهری

سهراب سپهری

سهراب سپهری | گفتگو: فاطمه سادات مدنی- سارا باصبر | دبیر مجموعه محمد هاشم اکبریانی

تعداد صفحه۱۳۲
نوبت چاپاول
قطع کتابرقعی
نوع جلدشومیز

طبیعت را دوستِ خودش می دانست. وقتی به درخت های چنار می رسید، خدا گواه است یواشکی دستش را گردن درخت می انداخت، صورتش را کنار درخت می گذاشت، جوری که انگار معشوقش را بغل کرده، شاخه را در دستش لمس می کرد. آدم احساس می کرد دارد تمام وجودش را می دهد به درخت. جور به خصوصی با طبیعت زندگی می کرد.

مجموعهٔ «تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران»، در پی آن است که خاستگاه های ادبیات معاصر ایران را از مجموعه شرایط زیست و نموّ نویسندگان گرفته تا محافل و مجامع و جریان های ادبی و اجتماعی مؤثر بر آن بکاود تا برای پژوهشگران بعدی، مستندات قابل قبولی برای ردیابی جریان های فرهنگی و دلایل و چگونگی اوج و حضیض آن ها بر جای گذارد.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

سهراب سپهری

  • 720,000ریال


پیشنهاد کتاب

لیلی گلستان

لیلی گلستان

280,000ریال

محمد علی سپانلو
گفتگو با ایران درودی
هوشنگ گلشیری

هوشنگ گلشیری

1,800,000ریال

پدر سالار

پدر سالار

1,100,000ریال