• مولوی دیروز و امروز ، شرق و غرب

مولوی دیروز و امروز ، شرق و غرب

مولوی دیروز و امروز ، شرق و غرب -- فرانکلین دی. لوئیس -- ترجمۀ فرهاد فرهمندفر


مولوی که بود و چه بود؟ فرانکلین لوییس در این کتاب می کوشد دو تصویر از شاعر ، یکی مولوی انسان زاده و دیگر مولوی شاعر را باز سازد .پیش از هر چیز باید گفت که مولوی ، تبعیدی موطن خویش خراسان بود . او در طلب علم و معرفت و نیز در جستجوی مدرسان معنوی سفرهای بسیار کرد و در برهه ای به شمس تبریزی پررمز و راز برخورد . لوییس سعی فراوان دارد تا گره از رمز و رازها و افسانه هایی که پیرامون رابطۀ مولانا با شمس ، این بزرگترین معلم مولانا ، وجود دارد و راز این نامی را که در پایان هر غزل اش می آید بگشاید

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

مولوی دیروز و امروز ، شرق و غرب

  • 1,200,000ریال
  • 1,020,000ریال


پیشنهاد کتاب

مثنوی معنوی

مثنوی معنوی

382,500ریال 450,000ریال

کیمیاخاتون دختر رومی

کیمیاخاتون دختر رومی

493,000ریال 580,000ریال