• بر گستره شعر امروز

کتاب مجموعه مقاله‌هایی درباره شناخت شاعران شاخص معاصر است.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

بر گستره شعر امروز

  • 150,000ریال


پیشنهاد کتاب

چشم انداز شعر معاصر ایران
شعر نو از آغازتا امروز