• از جبران تا سهراب

از جبران تا سهراب

 

پيش از همه گفته ها و ناگفته ها، واقع اين است كه: جبران خليل جبران و سهراب سپهري از يك نژادند.

آنها با اينكه دور از همند، ولي به هم نزديكند، ديرند و دور، ولي نزديكند و همين جا!

از دو اقليمند، همه مي دانند، ولي مبدا و مقصدي واحد دارند و از دو قبيله بر يك قبيله مي شتابند؛ از«ادب» تا به «ابد»با هم مي آغازند، با هم مي روند با هم مي رسند و به هم! خاستگاه و فرجامشان هم يك است و يكي: گويا، از يك شهر برخاسته باشند و زير يك سنگ قبر آرميده باشند.

 

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

از جبران تا سهراب

  • نویسنده: کریم فیضی
  • شابک: 9789643802566
  • آماده ارسال: آماده ارسال
  • 40,000ریال


پیشنهاد کتاب

از مصاحبت آفتاب

از مصاحبت آفتاب

1,500,000ریال

نامه های عاشقانه