• از جبران تا سهراب

از جبران تا سهراب

از جبران تا سهراب |کریم فیضی

پیش از همه گفته ها و ناگفته ها، واقع این است که: جبران خلیل جبران و سهراب سپهری از یک نژادند.

آنها با اینکه دور از همند، ولی به هم نزدیکند، دیرند و دور، ولی نزدیکند و همین جا!

از دو اقلیمند، همه می دانند، ولی مبدا و مقصدی واحد دارند و از دو قبیله بر یک قبیله می شتابند؛ از«ادب» تا به «ابد» با هم می آغازند، با هم می روند با هم می رسند و به هم! خاستگاه و فرجامشان هم یک است و یکی: گویا، از یک شهر برخاسته باشند و زیر یک سنگ قبر آرمیده باشند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

از جبران تا سهراب

  • نویسنده: کریم فیضی
  • شابک: 9789643802566
  • آماده ارسال: ناموجود
  • 40,000ریال
  • 34,000ریال


پیشنهاد کتاب

از مصاحبت آفتاب

از مصاحبت آفتاب

1,275,000ریال 1,500,000ریال

نامه های عاشقانه

نامه های عاشقانه

212,500ریال 250,000ریال