• بیگانگی در آثار کافکا - تأثیر آن بر ادبیات مدرن فارسی

بیگانگی در آثار کافکا

 

انقلاب 1848 كه آلمان را تكان داد، به عنوان پيروزي ماترياليسم بر ايده آليسم نشانگر مي شود، زيرا با اين انقلاب سنتز هگلي درهم شكسته مي شود.

عصر نوين با رويكرد به علوم طبيعي، فناوري و جامعه شناسي شكل مي گيرد. به ياري نقش مسلط علوم طبيعي مي بايست خرد ابزاري، به اربابي انسان و پيروزي نهايي اش بر طبيعت منجر شود.

انسان به عنوان من شناختگر جهان شناخت پذير را به عنوان موضوع شناسايي در برابر خود قرار داد

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

بیگانگی در آثار کافکا - تأثیر آن بر ادبیات مدرن فارسی

  • نویسنده: محمود فلکی
  • شابک: 9789643804251
  • آماده ارسال: ناموجود
  • 32,000ریال


پیشنهاد کتاب

از نوشتن

از نوشتن

325,000ریال

نامه های کافکا به پدر و مادر
در حیاط خلوت نویسندگان
نوشته های پراکنده- صادق هدایت