• مرغ بهشتی - محمدحسین شهریار

مرغ بهشتی - محمدحسین شهریار - چاپ سوم -- مریم مشرف

 

در آغاز كتاب نویسنده به جنبه های رمانتیكی شعر "شهریار" اشاره كرده می گوید: "شهریار نیز مثل رمانتیك ها نقطه شروع را در "احساسات شاعر" قرار می دهد. این شاعر است كه با سرریز كردن نیرومند احساسات، جهان شعر را می آفریند". وی معتقد است كه شهریار از چهار ویژگی شعر سخن گفته است: 1 ـ قدرت نفوذ و تاثیر، 2 ـ تابلوسازی رمانتیك، 3 ـ نزدیكی شعر به زبان مردم، 4 ـ تازگی روح و موضوع. نگارنده بر پایه مختصات یاد شده ویژگی های شعر شهریار را بررسی می كند و در این میان ـ در دو قالب كلی تغزل و رمانیسم اجتماعی ـ مشخصات جزئی شعر شهریار را یادآور می شود.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

مرغ بهشتی - محمدحسین شهریار

  • نویسنده: مریم مشرف
  • شابک: 9789643800246
  • آماده ارسال: ناموجود
  • 75,000ریال


پیشنهاد کتاب