• در های‌وهوی باد - حمید مصدق

در های و هوی باد

در های و هوی باد- حمید مصدق  -- احمد ابو محبوب

تعداد  صفحه 397
نوبت چاپ سوم
قطع کتاب رقعی
نوع جلد شومیز

مصدق همواره از ایده‌آل‌هایش سخن می‌گوید؛ ایده‌آل‌های اجتماعی، انسانی و... این است که خاطره‌ها و آرزوها را در شعرش زیاد می‌بینی؛ نمی‌خواهد بر واقعیت‌ها سر فرود آورد و بنابراین همواره می‌ستیزد تا واقعیت‌ها را بر اساس ایده‌آل‌ها صورت دهد. خاطره، آرزو و ستیز، سه عنصر و خمیرمایهٔ اساسی در سازمان دادن به نظام احساسی و فکری مصدق است. شعر مصدق فریاد می‌زند، شعرش بوی خون نمی‌دهد، اما صدای فریاد از آن به گوش می‌رسد.


بخش نخست كتاب به حیات شاعر و چگونگی رشد و نمو او اختصاص دارد كه البته این بخش اغلب با گفت و گوی مستقیم با خانواده، دوستان و آشنایان "حمید مصدق "فراهم آمده است .اما بخش اصلی كتاب بررسی و ارزیابی شعر مصدق است كه این مقولات را شامل میشود" : شعر، رسالت و تعهد"، "شعر و اسطوره"، "تخیل و تصویر" "موتیفها ـ واژههای كلیدی"، "زبان"، "موسیقی كلام"، "تلمیحات و اشارات "و "تاثر و تطبیق ."بخش پایانی كتاب برگزیدهای است از اشعار "حمید مصدق "كه از مجموعههای "درفش كاویان"، "آبی، خاكستری، سیاه"، "در رهگذار باد"، "از جداییها"، "سالهای صبوری "و "شیر سرخ "انتخاب گردیده است .در انتهای این كتاب، فهرست آثار حمید مصدق و كتابنامه، درج گردیده است .یادآور میشود نویسنده، دو ویژگی اصلی شعر مصدق را رمانتیسم ایرانی و رئالیسم، میداند.

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

در های‌وهوی باد - حمید مصدق

  • 550,000ریال


پیشنهاد کتاب