• حکیم بانوی شعر - پروین اعتصامی

حکیم بانوی شعر - پروین اعتصامی -- چاپ دوم -- رحیم چاووش اکبری

 

 کتاب در دو بخش به زندگی و آثار پروین اعتصامی اختصاص دارد .در بخش نخست، زندگی و محیط اجتماعی و تاثیر گذشتگان در اندیشهها و تجددخواهی وی و در بخش دوم اشعاری از وی به طبع رسیده است

كتاب با آلبوم تصاویر پروین و نمونههایی از دست خط نامبرده به پایان میرسد

نوشتن دیدگاه

Please login or register to review

حکیم بانوی شعر - پروین اعتصامی

  • 68,000ریال


پیشنهاد کتاب